How to automate the process of EBS Snapshot Creation

Chào mừng bạn đến với chuỗi DevOps của tôi, hãy tiếp tục hành trình cùng tôi và trọng tâm bài này là Snapshot , nó rất quan trọng

Problem : Làm cách nào để snapshot EBS của bạn mỗi ngày

Solution : Có nhiều cách để đạt được điều này, và tôi chỉ tập trung vào 2 cách bên dưới cho các bạn dễ hiểu .

  • CloudWatch Events
  • EBS LifeCycle Manager

EBS Snapshots là gì ?

  • Snapshot là một bản sao lưu thời gian của các Tập EBS được lưu trữ trong S3.
  • là sự tăng dần, tức là snapshot đầu tiên là bản sao lưu hoàn chỉnh nhưng tất cả các bản snapshot sau đó chỉ là một thay đổi gia tăng.
  • có thể sử dụng snapshot để tạo AMI
  • nó chủ yếu được sử dụng cho mục đích sao lưu để khôi phục hoàn toàn EBS của bạn.
  • Để thống nhất dữ liệu, bạn nên stop mọi thao tác ghi trước khi thực hiện các snapshot.

CloudWatch Events

Go to AWS Console → Management Tools → CloudWatch → Events → Create rule
https://us-west-2.console.aws.amazon.com/cloudwatch

Note : mình xin giữ nguyên những ghi chú bên dưới cho mấy bạn dễ hình dung
* Under Event Source, Choose Schedule
* Choose the Schedule based on your requirement(for eg: I want this Process to be triggered 1.25 am everyday
* In the Targets section, Choose EC2 CreateSnapshot API call and give your Volume ID
* For CloudWatch Event to interact with EBS Volume it need an IAM role, Choose any existing one or create new one

Tiếp theo hãy vào console EC2
https://us-west-2.console.aws.amazon.com/ec2/

  • Trong ELASTIC BLOCK STORE, Click vào Snapshot

Bạn sẽ thấy một cái gì đó như thế này .

Data Life Cycle Manager

Đây có lẽ là cách dễ nhất, khi sử dụng một dịch vụ duy nhất, bạn có thể tạo và quản lý (xóa dịch vụ này sau nhiều ngày của NBS) những snapshot EBS

Go to AWS → Compute → EC2 → Elastic Block Store → Lifecycle Manager → Create Snapshot Lifecycle Policy

Note : mình giữ nguyên không dịch đoạn này để các bạn dễ hình dung .

* Description: Add a description to your policy to help you identify what it is intended for.
* Target volumes with tags: Add the Volume
* Create snapshots every: 12 or 24 hour
* Snapshot creation start time: 5:00(Timing is in UTC)
* Retention rule: 30(Depending upon your requirement)
* Keep all the other values as default

Như vậy là xong thêm 1 chủ đề về Snapshot , Snapshot rất quan trọng trong quá trình làm Devops Engineer cũng như trong những hệ thống khác .

Chúc các bạn vui vẻ , nhớ theo dõi tôi nhé .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.