Hello, world! I'm Cuong Nguyen
Cuong's Notes

Cuong's Notes

Hiểu hơn về Dockerfile

Jan 7, 20225 min read 14 views

Đây là chủ đề mình thích nhất, mỗi tuần mình dành ra 1-2h rãnh để viết 1 Dockerfile mình thích, sẵn để sau này có mà dùng không phải viết lại hiện tại kho repo của mình cũng gần 60 Dockerfile khác nhau các loại . mình sẽ hoàn thiện rồi sẽ public cho ...

Hiểu hơn về Dockerfile
Server tự nhiên chết thì nên làm gì ?